dilluns, 25 de juliol de 2011

XXIII Congreso Nacional de Microbiología

De l¡'11 al 14 de juliol es va celebrar el XXIII Congreso Nacional de Microbiología de la Sociedad Española de Microbiología a la ciutat de Salamanca. Podeu veure en aquest enllaç un breu reportatge del Congrés fet per la TV de Salamanca.