dilluns, 4 de juliol de 2011

The Dynamic Genome, un llibre d'Antonio Fontdevila

El professor emèrit Antonio Fontdevila, del Departament de Genètica i Microbiologia, acaba de publicar el llibre "The Dynamic Genome: A Darwinian Approach", editat per la Oxford University Press, en el qual examina els avenços recents en genòmica i les seves implicacions en l'actual teoria evolutiva. La intenció de l'autor és demostrar que, malgrat que la genòmica està descobrint nous mecanismes biològics insospitats i noves formes de variabilitat genètica que s'han d'incorporar a la teoria evolutiva, no hi ha raons per descartar la selecció natural darwinista com el mecanisme que guia l'evolució adaptativa. Aquest tractat és adequat per estudiants de doctorat en disciplines biològiques i també pels professionals, professor i investigadors, interessats en l'impacte que els nous estudis genòmics tenen en la biologia i, en particular, en l'evolució de la vida. 
Aquí teniu un link a la fulla de la Oxford Universtiy Press i al llibre mencionat.