dimarts, 12 de febrer de 2013

"No som gaire optimistes, la representació de les dones en els òrgans de decisió és molt baixa"


El dimecres dia 27 de febrer a les 12h tindrà lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències i Biociències l'acte de presentació de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya (AMIT-CAT). Entrevistem la tresorera del col·lectiu, M.Ángeles Benítez, perquè ens expliqui en què consistirà l'acte i ens posi al dia de la preocupant situació que viu la dona avui encara entre la comunitat científica.

Directora Tècnica del servei científic-tècnic del Laboratori d'Ambiente Controlado (sala blanca) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Física a la UAB, al 1996 va obtenir el doctorat treballant en tecnologies per a la fabricació de microsistemes al Centre Nacional de Microelectrònica (CSIC). Després del doctorat va estar treballant durant tres anys a la sala blanca del Centre Nacional de Microelectrònica de Barcelona com a responsable de l'àrea de producció de mòduls multixip. Durant aquests anys també va treballar de professora associada al Departament d'Electrònica de la UAB. Des del 1999 és la Directora Tècnica de la sala blanca de la UAB, on hi treballen, en mode d'autoservei, més de 60 investigadors i investigadores (pre i post doctorals) de deu grups diferents de recerca de l'àrea de electrònica, ciències de materials, micro i nano sistemes integrats, i nanotecnologia. 

Comencem amb la informació pràctica: em podries fer un petit esbós de qui intervindrà a l'acte?
A l’acte intervindran membres de l’actual junta d’AMIT-CAT, s’explicarà que és l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya (AMIT-CAT), com va néixer, què fem, i la nostre raó de ser: defensar la igualtat d’oportunitats a l’activitat investigadora. 
Quin és l'objectiu de la sessió?
L’objectiu de la sessió és, per una banda donar a conèixer l’associació, i per altre mostrar la manca d’igualtat d’oportunitats a l’activitat investigadora amb les últimes dades publicades a la mà i conscienciar així a tota la comunitat científica (homes i dones) del problema.
La presentació que fem a la Facultat de Ciències i Biociències de la UAB és part d’una campanya de difusió de l’associació i de la situació de la dona a la recerca i que està reforçada per la publicació d’un pòster amb informació que podeu veure penjat a la Facultat i d’altres presentacions com la que farem el 13 de febrer a la Facultat de Veterinària també a la UAB.
Com és que mai fins ara no s'havia presentat l'AMIT-Cat a la Facultat?
Fins ara havíem organitzat jornades o xerrades com la del passat 19 d’octubre a Barcelona coincidint amb l’assemblea de l’associació (veure programa), ara hem engegat aquesta campanya per apropar-nos encara més als investigadors i investigadores.
Quina creus que és la tendència en matèria d'igualtat en la investigació universitària?
No som gaire optimistes, malgrat la gran presència de dones a la universitat des de fa molts anys la progressió dintre de la carrera universitària no millora de forma significativa. Els gràfics tisores són esfereïdors i no millorem amb el temps. La representació de les dones en els òrgans de decisió també són molt baixos, molt per sota de la seva presència a la comunitat.
Quines polítiques es porten a terme per evitar desigualtat d’oportunitats en investigació per qüestió de gènere?
Això ho haurien de contestar els representants de les administracions, però per començar s’hauria d’oferir totes les dades segregades per sexes cosa que encara molts organismes de recerca a Catalunya no fan. També les administracions involucrades haurien de complir la llei  orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Actualment l’incompleixen de forma reiterada en la constitució de pràcticament tots els comitès assessors, tribunals, comissions,...etc. sembla que se’ns vulguin fer creure que no hi ha dones prou qualificades. 
Què pot fer la comunitat docent i científica per revertir la situació?
S’hauria de conscienciar a tothom de que és un problema real que afecta a la recerca, ja que en la mida que no es reconeixen el mèrits a les dones tampoc se’ls reconeix a la seva recerca, als seus grups de treball, als seus departaments i en definitiva a bona part de la investigació que es fa a les Universitats i a Catalunya.