dijous, 2 de juny de 2011

Reavaluació

Amb l'arribada de la finalització del segon semestre, els exàmens, l'extinció dels plans d'estudi i, sobretot, la possibilitat de realitzar alguns dels màsters oficials que oferta la nostra Facultat, us recordem a aquells estudiants de llicenciatura que han superat més de 285 crèdits de la seva titulació poden sol·licitar el procediment de la Reavalaució.

El procediment de reavaluació vol facilitar la finzalització dels ensenyaments regulats d'acord amb els ordenaments anteriors al Reial Decret 1391/2007.

L'alumne podrà demanar la reavaluació de, com a màxim, dues assignatures de la titulació amb una freqüència d'una assignatura per any, excepte les pràctiques d'empresa. Per la seva tramitació s'ha de fer una sol·licitud a la Gestió Acadèmica com a màxim 15 dies després del tancament de les actes en cadascú dels períodes corresponents.

Per poder sol·licitar la reavaluació s'han d'acomplir uns criteris que els podeu trobar en el procediment de reavaluació que trobareu en aquest link: 

Normativa i Procediment de reavaluació